Świetlica szkolna 


Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.30
W świetlicy pracują nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad uczniami. 

W ramach pracy świetlicy realizuje się: 
    - pomoc w odrabianiu zadań domowych,
    - pomoc w nauce,
    - zajęcia plastyczne,
    - zajęcia muzyczne,
    - gry i zabawy. 

Świetlica.pptx