INFORMACJA

ZAPISY NA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ U INTENDENTKI DO KAŻDEJ ŚRODY NA TYDZIEŃ NASTĘPNY

CENA OBIADU:

4 ZŁ – DLA UCZNIÓW

6,50 ZŁ – DLA OSÓB DOROSŁYCH

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY REGULOWAĆ Z GÓRY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

REZYGNACJE Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ U INTENDENTKI Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
NIE ZGŁOSZENIE REZYGNACJI BĘDZIE SKUTKOWAŁO NALICZANIEM ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI