Junior SportJunior Sport 2016


W Szkole Podstawowej w Bobowej  prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu Junior Sport 2016. Programem objętych było 20 chłopców szkoły podstawowej z terenu gminy Bobowa. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu na obiektach szkolnych ZS nr 1 w Bobowej. Zajęcia prowadził trener Paweł Popardowski. 

Program finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego. Zadanie realizuje w naszym województwie Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Krakowie. II część programu będzie trwała od września do grudnia tego roku.

Junior Sport.pptx