Szkoła Podstawowa w Bobowej realizuje współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ projekt pt. „Zmotywowani do bycia Europejczykami – zmotywowani do nauki”.

W styczniu 2019 r. w Agencji Narodowej złożyliśmy wniosek na udział w międzynarodowym projekcie. W maju br. wniosek uzyskał akceptację.

Już 30 maja br. nasza kadra uczestniczyła w szkoleniu i warsztatach komputerowych eTwinning, na których nauczyciele zarejestrowali się do programu, poznali narzędzia eTwinning oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning.


Podczas czerwcowego festynu środowiskowego społeczność szkolna, rodzice oraz przybyli goście zostali poinformowani o udziale naszej szkoły w międzynarodowym projekcie Erasmus+, w ramach którego 13 nauczycieli w roku szkolnym 2019/20 wyjedzie na 2-tygodniowe szkolenia metodyczne i językowe do 5 krajów europejskich (Cypr, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).


W lipcu br. podpisano umowę z Agencją Narodową na współfinansowanie projektu.

W sierpniu odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu w celu przydzielenia zadań.

We wrześniu na kolejnym spotkaniu roboczym uczestnicy projektu opracowali i zaakceptowali dwujęzyczne ulotki informacyjne, banery i zaproszenia oraz ustalili program imprezy otwierającej projekt.

26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Bobowej odbędzie się inauguracja projektu Erasmus+. 


Inauguracja projektu Erasmus+


Kawiarenka europejska

W czwartkowe popołudnie (26.09.2019 r.) na świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste otwarcie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bobowej współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Hasło projektu to: „Zmotywowani do bycia Europejczykami – zmotywowani do nauki”. 

W ramach projektu 13 nauczycieli w roku szkolnym 2019/20 wyjedzie na 2-tygodniowe szkolenie metodyczne bądź językowe do jednego z 5 krajów europejskich (Cypr, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).

W imprezie inauguracyjnej uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej pani Małgorzata Molendowicz, dyrektor szkoły pan Adam Urbanek, wicedyrektor pani Danuta Tarasek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Turska, koordynator projektu Erasmus+ pan Paweł Popardowski, katecheta ks. Damian Płaza oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bobowej. Spotkanie miało charakter kawiarenki europejskiej.

Impreza rozpoczęła się hymnem Unii Europejskiej i prezentacją flag krajów europejskich. Po hymnie głos zabrał dyrektor szkoły, który przypomniał realizowany w latach 2005-2008 przez naszą szkołę unijny projekt programu Comenius.

Krótką charakterystykę realizowanego obecnie projektu Erasmus+ przedstawił koordynator projektu. Zaprezentował nauczycieli zaangażowanych w projekt oraz kraje, do których nauczyciele wyruszają na szkolenia.  W projekcie uczestniczą: Paweł Popardowski – koordynator, Marta Michalik, Magdalena Górowska, Sylwester Szczepanek, Jolanta Połeć, Lucyna Hartig, Wiesława Tarasek, Małgorzata Molendowicz, Aleksandra Sokołowska, Małgorzata Janus, Lidia Łaś, Ewa Podobińska i Agnieszka Zagórska-Walicka.

Imprezę inauguracyjną uświetnili uczniowie. Młodsi wnosili flagi, starsi w języku polskim, angielskim i niemieckim prezentowali ulotkę informacyjną o szkole, naszym mieście i regionie. Ulotka posłuży nauczycielom do promocji naszego regionu za granicą. Na zakończenie uczennice klas ósmych zaśpiewały piosenki w języku angielskim.


Erasmus+