Sukcesy w roku szkolnym 2011/12

Sukcesy w konkursach plastycznych 2011/12


  • Konkurs plastyczny dla gimnazjów - "Pocztówka z Kromerem" - III miejsce Natalia Motyka
          Opiekun: Aleksandra Sokołowska

  • Wojewódzki konkurs plastyczny "Skarby Małopolski"
        kategoria - prace indywidualne
        I miejsce dla Klaudii Wójtowicz, Jana Molendowicza i Karola Ligęzy

        kategoria - prace grupowe
        nagrodę zdobyli: Edyta Dulęba, Katarzyna Jaworecka, Patrycja Job, Grzegorz Kruczek, Jolanta Kruczek, Monika Szczecina
        
        Opiekunowie: Małgorzata Molendowicz, Aleksandra Sokołowska
    
        kategoria - scenariusze warsztatowe
        III miejsce dla Małgorzaty Molendowicz i Aleksandry Sokołowskiej

Skarby Małopolski.pptx

  •  Regionalny konkurs "Kreatywny nauczyciel" - III edycja, organizowany przez MCDN
            kategoria - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
            I miejsce dla Małgorzaty Molendowicz i Aleksandry Sokołowskiej