Pedagog szkolny
mgr Justyna Gąsior


Godziny pracy: 
                        pon.           8.00 – 12.00

            wt. – pt.     8.00 – 12.30
Do podstawowych zadań pedagoga należy:
  • rozwiązywanie problemów ogólnowychowawczych oraz z zakresu profilaktyki
  • diagnozowanie środowiskowe
  • indywidualna opieka nad dziećmi mającymi problemy w nauce i zachowaniu
  • terapia pedagogiczna
  • orientacje zawodowe
  • współpraca z wychowawcami, rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym i instytucjami niosącymi pomoc dzieciom.