Zarządzenie Dyrektora Szkoły

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej  w  sprawie tzw. kształcenia na odległość, wprowadzonego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

                                             Nr  zarządzenia  20/2019/2020

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

    Zarządzenia Dyrektora  obowiązuje od dnia 25.03.2020 do 10.04.2020

                                                                           & 1

    W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły, spowodowanego stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Dyrektor wprowadza tzw. kształcenie na odległość, zdalne nauczanie  i  inny sposób realizacji tych zadań.

                                                                            &  2

    Realizacja zadań edukacyjnych prowadzona jest na platformie edukacyjnej, przy pomocy e-dziennika, z wykorzystaniem innych komunikatorów, wcześniej wprowadzonych pilotażowo /Messenger, Skype, WhatsApp/.

                                                                            &  3

    Zajęcia odbywają się w tzw. planie godzin lekcyjnych, obowiązującym w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie, wykorzystując zasoby  internetowe, wydawnictw i platform edukacyjnych.  Po zakończeniu zajęć  nauczyciele są  dostępni dla ucznia po wcześniejszym ustaleniu formy i pory kontaktu.

                                                                             &  4

    Zobowiązuje się nauczycieli do ewidencjonowania pracy, w tym zapisów w e-dzienniku, tym samym sprawdzania frekwencji uczniów, oceniania pracy uczniów.

                                                                            &  5

    Ocenie podlegają prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy wysłane nauczycielowi na komunikatorach internetowych, poczcie elektronicznej i platformie Google classroom. Zeszyty uczniowskie, zeszyty ćwiczeń oraz inne wytwory pracy uczniów zostaną ocenione po powrocie do szkoły. Dopuszczone jest również ocenianie projektów, prezentacji, notatek i prasówek oraz aktywności i poziomu przygotowania do lekcji  w trakcie videokonferencji.

                                                                           & 6

    Nadzór nad procesem kształcenia sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

                                                                           &  7

    Wszystkie dane zebrane od uczniów i rodziców służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz ewidencyjnych SIO/Systemu Informacji Oświatowej/ i OKE Kraków.

                                                                           & 8

    Dane uczniów klas 8 zostaną usunięte z ewidencji do 31.12.2020 roku z wyłączeniem archiwizowanych przez szkołę dokumentów np. arkusze ocen.

                                                                          &  9

    Wszystkie dane uczniów i rodziców przechowuje się i  przetwarza zgodnie z RODO.

                                                                          &10

    Kontakt wychowawcy i nauczycieli uczących z rodzicami dotyczący postępów w nauce i organizacji zajęć odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu oraz komunikatorów internetowych.

                                                                         & 11

    Pedagog szkolny pełni funkcję doradczą dla nauczycieli i wychowawców w procesie nauczania i wychowania.

                                                               Dyrektor szkoły

                                                               Adam Urbanek

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW

W związku z tym, że nie wszyscy uczniowie zabrali do domu podręczniki ze szkoły (szczególnie ci, którzy chorowali tuż przed zawieszeniem zajęć), istnieje możliwość odbioru tych książek od pon. do pt. w godz. 8.00 - 10.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy przyjść do budynku szkoły, zadzwonić do pracownika szkoły na nr tel. podany na drzwiach szkoły, po wejściu do budynku zdezynfekować ręce i zabrać podręczniki.

KOMUNIKAT DLA ÓSMOKLASISTÓW

Dyrektor SP Bobowa uprzejmie informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o godz. 9.00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o godz. 15.00 - rozwiązania. Zapraszamy od 16 marca na www.cke.gov.pl 

KOMUNIKAT - ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ TELEFONICZNĄ

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o załatwianie wszystkich spraw szkolnych drogą telefoniczną: tel. 512 901 332.

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ

Dyrektor SP Bobowa uprzejmie informuje, że ze względu na zamknięcie szkoły zapisy do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bobowej będą przyjmowane wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00: tel. 512 901 332. 
Dokumenty potrzebne do zapisu należy dostarczyć w późniejszym terminie.

INFORMACJA

W celu poprawnego wyświetlania stron (np. zdjęcia, galerie, prezentacje) zalecamy używanie przeglądarek 
Google Chrome lub Mozilla Firefox.
Aby zobaczyć starsze wpisy naciśnij na dole Zobacz więcej >>, następnie przejdź ponownie na dół strony i naciśnij na dole znak > tyle razy, aż znajdziesz szukany wpis!

Wydarzenia szkolne

 • Próbny egzamin ósmoklasisty - instrukcja dla ucznia
  Opublikowane: 27 mar 2020, 09:46 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Próbny egzamin ósmoklasisty - zarządzenie
  Opublikowane: 27 mar 2020, 09:52 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Motywowanie dziecka do nauki MOTYWOWANIE DZIECKA DO NAUKI Dzieci tak samo jak dorośli potrzebują codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami. Najsilniejszym i najbardziej efektywnym bodźcem do nauki jest motywacja wewnętrzna ...
  Opublikowane: 24 mar 2020, 10:26 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? W ostatnich dniach, z różnych źródeł, jesteśmy zasypywani informacjami o groźnym koronawirusie. Dzieci także. Mogą być one zaniepokojone lub wręcz wystraszone obecną sytuacją. Co ...
  Opublikowane: 19 mar 2020, 06:10 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Konsultacje z pedagogiem szkolnym
  Opublikowane: 18 mar 2020, 12:31 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Biblioteka szkolna - informacja
  Opublikowane: 18 mar 2020, 08:53 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Komunikat Dyrektora Szkoły Komunikat Dyrektora Szkoły
  Opublikowane: 17 mar 2020, 12:08 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Informacja Dyrektora Szkoły Informacja Dyrektora Szkoły
  Opublikowane: 15 mar 2020, 13:19 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Informacja Starosty Gorlickiego Informacja Starosty Gorlickiego
  Opublikowane: 12 mar 2020, 03:59 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
 • Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego
  Opublikowane: 12 mar 2020, 03:55 przez: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
Wyświetlanie postów 1 - 10 z 1017. Zobacz więcej »
Lp. Lekcje
7:10-7:55
1 8:00-8:45
2 8:50-9:35 
3
9:45-10:30
4 10:45-11:30
5
11:35-12:20 
6
12:30-13:15 
7
13:20-14:05
8 14:10-14:55 
BezpieczneWakacje.pl - to mogą być wakacje Twojego życia