Sukcesy w roku szkolnym 2012/13

Sukcesy w roku szkolnym 2012/13

                                    W trosce o naszą ziemię...

10 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył się XIII Gminny Konkurs Ekologiczny "Formy ochrony przyrody w Polsce". Organizatorzy konkursu to Liga Ochrony Przyrody oddział w Gorlicach, Urząd Miejski w Bobowej i Zespół Szkół nr 1 w Bobowej. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszej gminy.

Na konkurs przybyli również: Grażyna Kurzawa - Prezes oddziału LOP w Gorlicach, Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej, Barbara Falisz - Inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Stanisław Siedlarz - Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Tarasek - Radny Gminy Bobowa oraz nauczyciele biologii i przyrody z okolicznych szkół. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 36 uczniów, którzy pisali test odpowiedni dla swojej kategorii. Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
1 miejsce - Justyna Mierzwa (ZSO Bobowa)
2 miejsce - Gabriel Jabłoński (ZSO Bobowa)
3 miejsce - Barbara Szydłowska (ZSO Bobowa)

w kategorii gimnazjów
1 miejsce - Joanna Mierzwa (ZS Brzana)
2 miejsce - Kinga Wiejaczka (ZS nr 1 Bobowa) i Dawid Szczepanek (ZS Brzana) 

w kategorii szkół podstawowych
1 miejsce - Konrad Warzecha (ZS nr 1 Bobowa)
2 miejsce - Radosław Sus (SP Wilczyska) i Barbara Walawska (SP Wilczyska)

Zwycięzcom gratulujemy!

Nagrody i dyplomy wręczali Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej Adam Urbanek. Po napisaniu testu wszyscy uczestnicy konkursu w nagrodę udali się na warsztaty do muzeum pszczelarstwa "Sądecki Bartnik" w Stróżach. Fundatorem nagród książkowych i wycieczki krajoznawczej był Urząd Miejski w Bobowej.
Rolę koordynatora konkursu ekologicznego pełniła nauczycielka biologii i przyrody Teresa Pres. 

Konkurs ekologiczny


                    Konrad wywalczył III miejsce w powiecie

W dniu 22 maja 2013 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach odbył się II Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 31 uczestników - byli to laureaci konkursów ekologicznych na szczeblu gminnym. Szkołę Podstawową w Bobowej reprezentował Konrad Warzecha z klasy Vb - zdobywca I miejsca w konkursie ekologicznym w Gminie Bobowa. 

Na konkursie powiatowym Konrad zajął zaszczytne III miejsce. Do konkursu przygotowywała go pani Teresa PresKonradowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach.  

                            Kinga zajęła I miejsce w powiecie

W Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył się w dniu 29 maja 2013 roku VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów. W konkursie wzięło udział 19 gimnazjalistów z powiatu gorlickiego. Gimnazjum w Bobowej reprezentowała Kinga Wiejaczka z klasy IIIb.
Gimnazjaliści pisali test. Po teście wyruszyli na krótką wycieczkę tematyczną. Zwiedzali oczyszczalnię ścieków i hydrofornię w Bobowej. W tym czasie komisja konkursowa oceniała prace uczniów. W skład komisji  konkursowej  wchodzili: Marcin Janik – przewodniczący Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz nauczycielki biologii z LO powiatu gorlickiego.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Kinga Wiejaczka z Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, opiekun Teresa Pres  

2 miejsce – Joanna Mierzwa z Zespołu Szkół w Brzanie, opiekun Katarzyna Sowa

3 miejsce – Aneta Jeżak z Zespołu Szkół w Zagórzanach, opiekun Marcin Juszczęć

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody wręczała Zdzisława Iwaniec – sekretarz Gminy Bobowa.

Rolę organizatora konkursu pełnił Adam Urbanek - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej. Transport  uczniów do oczyszczalni i hydroforni sponsorował Urząd Gminy w Bobowej. Nagrody książkowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny Gim

 
III miejsce i wyróżnienia 
w konkursie „Mój las”
 

Była to już XXVI edycja tego konkursu. Na konkurs nadesłano 42 prace z 11 szkół.  W konkursie brało udział łącznie 72 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod opieką 12 nauczycieli. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. 

Nasze uczennice Weronika Łaś i Paulina Szczepanek z klasy IVa pod opieką pani Magdaleny Bogusz w II kategorii  - JAK REALIZUJESZ HASŁO „CZYSTY LAS” zajęły trzecie miejsce.

Pozostałe uczennice: Kopek Anna (IVa), Musiał Gabrysia (IVa), Libront Aleksandra (IV b), Wojtaczka Natalia (IVb), Gryzło Julia (VIa), Radziak Karolina (VIa), Jaworecka Patrycja (VI b), Mucha Julia (VI b) otrzymały specjalne wyróżnienia.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe: encyklopedie i  przewodniki przyrodnicze oraz sadzonki roślin.