Dyrektor
mgr Adam Urbanek

Urodzony 10.09.1954 r.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Pracę nauczycielską rozpoczął w 1975 r. w Szkole Podstawowej
w Bobowej. 
W roku 1991, w drodze konkursu zostaje powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobowej, które sprawuje po dzień dzisiejszy.


Z-ca dyrektora
mgr Danuta Tarasek

Absolwentka matematyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
Od września 2006 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły. 
Uczy matematyki. Prowadziła zajęcia z uczniami uzdolnionymi
w ramach projektu "Diament" (2010/11 i 20011/12) oraz warsztaty letnie z tegoż samego programu.