Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/19


Przewodniczący -      p. Rafał Dąga
Z-ca -                          p. Łukasz Kruczek
Sekretarz -                 p. Joanna Gucwa
Skarbnik -                  p. Ewa Nowak - Wróbel
Członkowie -              p. Halina Tarasek
                                    p. Marta Migacz
                                    p. Alina Podwika
                                    p. Monika Lach

Dni wolne w roku szkolnym 2018/19

2 XI 2018,     21 XII 2018,     2 V 2019,     15 V 2019,      19 VI 2019