Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/18


Przewodniczący -      p. Rafał Dąga
I Z-ca -                        p. Łukasz Kruczek
II Z-ca -                       p. Monika Dyga
Sekretarz -                 p. Joanna Gucwa
Skarbnik -                  p. Ewa Nowak - Wróbel
Członkowie -             p. Ewa Amrożkiewicz
                                   p. Aneta Szambelan
                                   p. Halina Tarasek

Dni wolne w roku szkolnym 2018/19