Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/20


Przewodnicząca  -     p. Jolanta Turska
Z-ca I -                        p. Teresa Groń
Z-ca II -                       p. Magdalena Kowalska
Skarbnik -                  p. Mariola Janusz
Sekretarz -                 p. Ewa Nowak - Wróbel
Członkowie -              p. Marta Migacz
                                    p. Lucyna Żabińska

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20

14 października 2019
31 października 2019
2 stycznia 2020
3 stycznia 2020
23 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
25 czerwca 2020