Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/17


Przewodniczący -      p. Rafał Dąga
I Z-ca -                        p. Łukasz Kruczek
II Z-ca -                       p. Teresa Groń
Sekretarz -                 p. Beata Śliwa
Członkowie -             p. Monika Dyga
                                   p. Alina Podwika
                                   p. Halina Tarasek
                                   p. Anna Kopka

Konkurs "Palma Wielkanocna"

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM

„Palma Wielkanocna”

Aby zachować tradycję robienia palm wielkanocnych Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej i Rada Rodziców serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym konkursie na najładniejszą i pomysłową PALMĘ WIELKANOCNĄ.

CELE KONKURSU:

Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej
  z tematyką Świąt Wielkanocnych,

Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,

Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,

Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej,

Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs,

Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

 

ZASADY KONKURSU:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.    Palma może zostać wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej tj. wykończona z każdej strony.              Materiały użyte do wykończenia palmy muszą być wykonane wyłącznie z tworzyw naturalnych i tradycyjnych        form zdobniczych. Ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekraczać 2 metrów.

3.      Prace należy zgłaszać indywidualnie.

4.      Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być nagradzane w innych konkursach.

5.      Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:

a)      Imię i nazwisko autora

b)      Wiek

6.      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

1.     Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do Pani Barbary Pater.

2.      Ostateczny termin zgłaszania prac mija 31 marca (piątek) 2017r.

3.      Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

NASTĘPNIE PRACE ZOSTANĄ WYSTAWIONE NA WEWNĄTRZSZKOLNYM KIERMASZU –

ZA POZYSKANE ŚRODKI ZOSTANĄ ZAKUPIONE BLATY DO SZKOLNYCH ŁAWEK .

 DZIĘKUJEMY!

 

                                                                                                                                

_________________________________

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej

mgr Adam Urbanek

 

_________________________________

Przewodniczący Rady Rodziców

Rafał Dąga

Sprawozdanie Rady Rodziców za I semestr 2016/17

Szanowni Rodzice!

 

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie finansowe w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Dzięki zaangażowaniu członków Rady Rodziców oraz pracowników szkoły udało się pozyskać środki na organizowanych akcjach, kiermaszach. Zorganizowaliśmy przy współpracy z Dyrekcją, Samorządem szkolnym, Nauczycielami dwie dyskoteki szkolne, konkurs „Karmnik dla ptaków” i kiermasz - zgodnie z regulaminem konkursu. Również zaangażowaliśmy się w dyskotekę charytatywną na rzecz ucznia naszej szkoły Kamila Siedlarza. Z funduszu Rady Rodziców, w porozumieniu z Panem Dyrektorem, zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, blaty do ławek, meble, krzesła.

Zachęcamy do wpłaty na Radę Rodziców kwoty 40 zł od rodziny jak również branie czynnego udziału w naszej działalności.

Zwracamy się również z prośbą o przekazanie 1% na  Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. Za otrzymane pieniądze zakupimy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do naszej szkoły. 

 

Rada Rodziców zamierza zrealizować w drugim semestrze:

1.     Konkurs „Palma wielkanocna” połączony z kiermaszem

2.     Dyskoteki szkolne - zgodnie z przyjętym harmonogramem

3.     Festyn z okazji „Dnia Dziecka”

Prosimy kierować do nas wszelkie pomysły, uwagi oraz inicjatywy, w które Rada mogłaby się  zaangażować. Zachęcamy wszystkich Rodziców do pozostawania z nami w kontakcie. Czekamy na wasze maile pod adresem:

rrzsnr1bobowa@gmail.com

Dziękujemy!

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców

Rafał Dąga

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 14.X.2016; 31.X.2016, 2.V.2017; 16.VI.2017; 22.VI.2017
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w gimnazjum: 14.X.2016; 31.X.2016, 19,20,21.IV.2017 (egzamin); 2.V.2017; 16.VI.2017; 22.VI.2017
Przerwa świąteczna: 23.XII.2016 - 01.I.2017
Ferie zimowe w Małopolsce: 30.I.2017 - 12.II.2017
Przerwa świąteczna: 13.IV.2017 - 18.IV.2017

Co zakupiono za 1% podatku?

Część rodziców i sympatyków szkoły przekazała 1% podatku na Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" wspierając w ten sposób edukację.

W ramach akcji 1% w 2012 roku do naszej szkoły zakupiono:

- krzesełka uczniowskie

- meblościankę

- 2 szafy dwudrzwiowe

- witrynę dwudrzwiową

- 3 regały półkowe

Dziękujemy za przekazanie nam 1% podatku i rozwój edukacji!