Aktualności‎ > ‎

Zebranie z rodzicami

opublikowane: 28 wrz 2013, 12:29 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Zebranie z rodzicami

W piątek 27 września 2013 roku na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie ogólne z rodzicami. 

Tematyka zebrania:

1. Bezpieczeństwo uczniów - wystąpienie rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach aspiranta Grzegorza Szczepanka

a)      obowiązek noszenia odblasków przez dzieci i młodzież do 15 roku życia

b)      obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach (dziecko do 12 lat, wzrost dziecka nie przekracza 150 cm)

c)       niebezpieczeństwo ataków na dzieci na tle seksualnym

d)      odpowiedzialność karna nieletnich (13-latek odpowiada w Sądzie dla nieletnich)

e)      wprowadzenie w Gminie Bobowa  akcji  bezpiecznego korzystania z Internetu pt. „Zostań znajomym swojego dziecka”

2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  - Przewodnicząca Rady Rodziców Teresa Groń

a)      sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Rady Rodziców za ubiegły rok

b)      sprawozdanie z przychodów i wydatków Rady Rodziców za ubiegły rok

c)       przedstawienie Rady Rodziców na rok szkolny 2013/14 (patrz zakładka: Dla rodziców)

3. Zapoznanie rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  z zachowania  (WSO) - nauczycielka szkoły Małgorzata Molendowicz

4. Prezentacja wyników egzaminów – dyrektor  ZEAS-u w Bobowej Andrzej  Sagan

a)      średnie punktowe i procentowe osiągane ze sprawdzianu przez Szkoły Podstawowe w Gminie Bobowa na tle gminy, powiatu gorlickiego i województwa w roku szkolnym 2012/13

b)      średnie punktowe i procentowe osiągane z egzaminów gimnazjalnych w Gminie Bobowa na tle gminy, powiatu gorlickiego i województwa w roku szkolnym 2012/13

5. Sprawy różne – Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza

a)      plany utworzenia szkoły muzycznej w Bobowej

b)      pisma do skrzynki skarg i wniosków w gminie

6. Krótkie sprawozdanie z działalności szkoły – dyrektor szkoły Adam Urbanek

a)      prace remontowe na terenie szkoły

b)      projekty prowadzone w szkole w ubiegłym i obecnym roku szkolnym

Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami w salach lekcyjnych. 

Zebranie z rodzicami I