Aktualności‎ > ‎

Wycieczka do straży pożarnej

opublikowane: 28 maj 2015, 13:34 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Poznajemy zawód strażaka

W czwartek, 28 maja dzieci z zerówki (grupa 1) pod opieką wychowawczyni Justyny Urbanek i nauczycielki Marty Niepsuj oraz rodziców wybrały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Celem wycieczki było zwiedzanie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w ramach akcji „Dni ochrony przeciwpożarowej - otwarte strażnice 2015”. 

Strażacy serdecznie powitali dzieci i zaoferowali im szereg atrakcji. Zaprezentowali sprzęt ratowniczy oraz zapoznali dzieci z prowadzoną działalnością ratowniczo–gaśniczą oraz  historią straży pożarnej, udzielili informacji o postępowaniu w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. 

Każdy mógł przymierzyć hełm, wsiąść do kabiny wozu, czy polewać wodą z węża strażackiego. Dzieci zwiedziły też Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie między innymi przyjmowane są zgłoszenia o zagrożeniach.

Grupę oprowadzał z-ca dowódcy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz wraz z pełniącymi w tym dniu służbę strażakami.


Straż pożarna