Aktualności‎ > ‎

WAŻNE DLA RODZICÓW!

opublikowane: 10 cze 2015, 13:26 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 10 cze 2015, 13:26 ]

Dożywianie dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej  zwraca się z prośbą o przekazanie uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci  w szkole na nowy rok szkolny 2015/2016 (wrzesień - grudzień).

W załączeniu przekazujemy wykaz niezbędnych dokumentów. Termin składania kompletnych wniosków: 29 czerwca 2015 – 15 lipca 2015 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)           
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2015 r.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych  - netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • Dowód ubezpieczenia (rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
 • Druki oświadczeń (do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)


DOKUMENTY  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  BOBOWEJ  W  NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE

od 29 czerwca 2015 r.  do  15 lipca 2015 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE