Aktualności‎ > ‎

Stypendium szkolne - ogłoszenie

opublikowane: 30 sie 2018, 11:10 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

STYPENDIUM SZKOLNE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 5 września 2018  do dnia 11 września 2018  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną rodziny w miesiącu sierpniu 2018 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

  • Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2018 r.)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2018 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018 r.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” i Świadczenie „Dobry Start” nie są wliczane do dochodu rodziny