Aktualności‎ > ‎

Stypendium szkolne

opublikowane: 23 sie 2019, 02:08 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 23 sie 2019, 02:09 ]

STYPENDIUM  SZKOLNE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 9 września 2019 r. do dnia 13 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną rodziny w m-cu sierpniu 2019 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 

  • ž       Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2019 r.).
  • ž       W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • ž       Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž       Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2019 r.
  • ž       Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • ž       Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • ž       Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2019 r.
  • ž       Zaświadczenie / lub oświadczenie ze szkoły średniej.

 

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” 

i świadczenie „Dobry Start” nie są wliczane do dochodu rodziny.