Aktualności‎ > ‎

Stypendium szkolne

opublikowane: 4 wrz 2017, 06:57 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

STYPENDIUM  SZKOLNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej              w Bobowej, informuje, że od  dnia 4 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r., można składać kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku                            o przyznanie stypendium szkolnego 

  • ž       Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (do wglądu).           
  • ž       Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2017r.)
  • ž       W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie   o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • ž       Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž       Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2017 r.
  • ž       Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • ž       Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • ž       Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017 r.

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie  wliczane 

 do dochodu rodziny