Aktualności‎ > ‎

Stypendium - informacja

opublikowane: 7 kwi 2017, 07:14 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, zwraca  się z uprzejmą  prośbą, o przekazanie załączonej informacji rodzicom, którzy pobrali stypendium szkolne w grudniu 2016 r.

STYPENDIUM – INFORMACJA

           W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2016 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 12.04.2017 r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację  dochodową rodziny za miesiąc marzec 2017r.

Druki oświadczeń można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pokój nr 2.

Dokumentacja przyjmowana będzie w nieprzekraczalnym terminie:

Mieszkańcy Bobowej – pokój nr 9

Mieszkańcy Berdechowa, Stróżnej, Jankowej, Sędziszowej, Brzanej, Siedlisk, Wilczysk – pokój nr 2

Niekompletne oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2017 r.

·       Oświadczenia/zaświadczenia o:

Ø dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2017)

 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” 

nie wliczane są do dochodu rodziny