Aktualności‎ > ‎

Sprawdzian szóstoklasisty

opublikowane: 6 kwi 2016, 11:52 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
Za nami sprawdzian szóstoklasisty 2016 
organizowany przez CKE

W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów. Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisał sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Zgodnie z nią sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9:00. Trwała 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część trwała 120 minut.

W tej części sprawdzane były opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić dzisiaj do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie – 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka angielskiego. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków – 70 minut.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować, czy będzie się on w niej uczył.

Sprawdzian szóstoklasisty.pptx