Aktualności‎ > ‎

Ślubowanie klas I

opublikowane: 22 paź 2012, 14:06 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 23 paź 2012, 13:02 ]

Ślubujemy...

Dnia 22.10.2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej miała miejsce ceremonia "Pasowania na ucznia", podczas której 46 dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej zostało przyjętych do braci uczniowskiej. Na tę uroczystość przybyli tłumnie rodzice oraz zaproszeni goście: dyrektor szkoły Adam Urbanek, z-ca dyrektora Danuta Tarasek, dyrektor ZEAS-u Andrzej Sagan, przewodnicząca Rady Rodziców Teresa Groń oraz przedszkolanki: Maria Ziomek, Barbara Potoczek i Bożena Tabiś. 
Dzieci przygotowane przez wychowawców: Małgorzatę Janus oraz Dorotę Fryczek zaprezentowały bogaty program artystyczny. Śpiewały piosenki, wyrecytowały mnóstwo wierszy. 

Następnie w obecności sztandaru szkoły złożyły ślubowanie:

"Ja najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej w Bobowej ślubuję uroczyście:
- Będę starał się być dobrym i uczciwym.
- Będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły. 
- Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców.
- Będę uczył się tego co piękne i mądre.
- Będę kochał moją Ojczyznę i przyczyniał się do jej rozwoju.
- Chcę wyrosnąć na dobrego Polaka."

Symbolicznym ołówkiem zostały przyjęte do grona uczniów. Na koniec otrzymały drobne upominki i okolicznościowe dyplomy.
Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasach.

Ślubowanie.pptx