Aktualności‎ > ‎

Semestralne zebranie z rodzicami

opublikowane: 24 sty 2020, 11:29 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Podsumowanie pierwszego semestru

W środę, 22 stycznia 2020 r. na hali sportowej odbyło się ogólne zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/20. 

Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek. Towarzyszyły mu: z-ca dyrektora Pani Danuta Tarasek, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska, pedagog szkolny Pani Magdalena Sowa. 

Podczas zebrania z rodzicami dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek:

a) wymienił uczniów z klas 4-8 SP wyróżnionych w nauce i zachowaniu za I semestr,

b) podał frekwencję poszczególnych klas oraz wymienił uczniów ze 100% frekwencją,

c) wspomniał o egzaminach próbnych klas ósmych,

d) przedstawił zakres remontów na terenie szkoły,

e) poinformował o wprowadzeniu w drugim semestrze E-dziennika,

f) prosił o bezpieczne dowożenie dzieci do szkoły i korzystanie z parkingów zgodnie z oznaczeniami,

g) prosił o zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Pedagog szkolny Pani Magdalena Sowa zaprezentowała działania profilaktyczne prowadzone przez szkołę oraz poruszyła problemy wychowawcze występujące u dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą (uzależnienie od gier komputerowych, stała aktywność w sieci, wulgaryzmy, palenie papierosów, spożywanie "energetyków", brak motywacji do nauki).

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska przedstawiła sprawozdanie finansowe RR za I semestr oraz zachęcała rodziców do dalszej współpracy.

Po zebraniu ogólnym rodzice udali się na zebrania klasowe z wychowawcami.