Aktualności‎ > ‎

Semestralne zebranie z rodzicami

opublikowane: 27 sty 2018, 08:23 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 29 sty 2018, 10:12 ]


Podsumowanie pracy za I semestr

 

Dnia 25 stycznia br. odbyło się semestralne zebranie z rodzicami, któremu przewodniczył dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek.

 

Podczas zebrania ogólnego dyrektor szkoły:

a)    powitał zebranych rodziców

b)      dokonał krótkiej charakterystyki szkoły i jej pracy

c)      wymienił uczniów wyróżnionych w nauce i zachowaniu za pierwszy semestr

d)      wymienił uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego w konkursach przedmiotowych

e)    podał listę uczniów ze 100% frekwencją

f)       poruszył sprawy wychowawcze:

- używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

- wulgaryzmy

- palenie papierosów

- szacunek do osób starszych

- pomówienia

- higiena osobista (tej sprawie poświęcił szczególnie dużo uwagi zwracając się do rodziców o dopilnowanie czystości u swoich dzieci)

g)      poinformował o zakupie ekranów dotykowych do 3 klas lekcyjnych

h)     poinformował o zakupie podręczników i zeszytów ćwiczeń do biblioteki szkolnej za kwotę 70 962,39 zł z dotacji wojewody

i)       podziękował za szkolny wolontariat i chęć pomocy innym (chorym, potrzebującym)

 

Po zebraniu ogólnym rodzice udali się do sal lekcyjnych na spotkania klasowe i indywidualne z wychowawcami i nauczycielami.