Aktualności‎ > ‎

Semestralne zebranie z rodzicami

opublikowane: 28 sty 2017, 08:08 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Podsumowanie pracy za I semestr

Dnia 26 stycznia br. odbyło się semestralne zebranie z rodzicami, któremu przewodniczył dyrektor szkoły pan Adam Urbanek. Podczas zebrania ogólnego dyrektor dokonał krótkiej charakterystyki szkoły i jej pracy. 

Zachęcał rodziców do zapisywania dzieci do oddziałów przedszkolnych. Od 1 września 2017 r. do oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie naszej szkoły będą mogły uczęszczać dzieci 3-letnie. 

Odczytał listę uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce i zachowaniu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17. Wymienił uczniów ze 100-procentową frekwencją. Pochwalił uczniów zaangażowanych w wolontariat i akcje charytatywne. Zwrócił uwagę na ciągłe spóźnianie się grupy uczniów na zajęcia lekcyjne. Wspomniał o projektach realizowanych przez szkołę. Prosił o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 

Podziękował rodzicom za ich wkład i pomoc w wychowaniu dzieci i młodzieży. Zachęcał do dalszego motywowania uczniów do nauki i uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne oferowane przez naszą szkołę. Wymienił rodziców najbardziej aktywnych w pracach na rzecz szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców pan Rafał Dąga przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za pierwszy semestr. 

Po zebraniu ogólnym rodzice udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.