Aktualności‎ > ‎

Semestralne zebranie z rodzicami

opublikowane: 16 sty 2016, 08:10 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 16 sty 2016, 08:11 ]

Semestralne zebranie 
z rodzicami

Semestralne zebranie z rodzicami odbyło się 14.01.2016 r. na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Adam Urbanek w swoim wystąpieniu:

a)     zawarł ogólną informację o szkole,

b)     wymienił uczniów wyróżnionych w nauce i zachowaniu z klas          4-6 SP i 1-3 GIM,

c)     podał frekwencję poszczególnych klas oraz wymienił uczniów ze 100% frekwencją,

d)     wymienił uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych,

e)     podał terminy sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego,

f)      poruszył sprawy wychowawcze: spóźnienia, wulgaryzmy, wagary, wandalizm, niszczenie mienia wspólnego, nagrywanie osób trzecich     i  umieszczanie filmików w Internecie, uzależnienie od gier komputerowych,

g)     podziękował za udział dzieci i ich rodziców w Kolędzie Misyjnej, Orszaku Trzech Króli, WOŚP, akcjach charytatywnych na rzecz            uczniów potrzebujących pomocy,

h)     prosił o zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Przewodnicząca Rady Rodziców Teresa Groń zachęcała do wpłat na Radę Rodziców.

Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe z wychowawcami. 

Semestralne zebranie z rodzicami