Aktualności‎ > ‎

Semestralne zebranie z rodzicami

opublikowane: 24 sty 2015, 14:24 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Pierwszy semestr już za nami!

W czwartek, 22 stycznia 2015 r. na sali gimnastycznej odbyło się ogólne zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2014/15. Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły pan Adam Urbanek. Towarzyszyła mu przewodnicząca Rady Rodziców pani Teresa Groń. 

Podczas zebrania z rodzicami dyrektor szkoły Adam Urbanek:
a) wymienił uczniów wyróżnionych w nauce i zachowaniu za 
I semestr bieżącego roku szkolnego
b) wymienił finalistów etapu rejonowego w konkursach przedmiotowych w bieżącym roku szkolnym
c) poruszył problemy występujące u dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą (spóźnialstwo, korzystanie z niewłaściwych stron internetowych, brak motywacji do nauki, lenistwo, bezpieczeństwo na terenie szkoły).

Po zebraniu ogólnym rodzice udali się na zebrania klasowe z wychowawcami.  
 

Semestralne zebranie z rodzicami