Aktualności‎ > ‎

PROMACJA CZYTELNICTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

opublikowane: 10 mar 2016, 06:13 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 10 mar 2016, 06:18 ]
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się

 ze starym przyjacielem."

/przysłowie chińskie/


Propagowanie książek i rozwijanie czytelnictwa, obok udostępniania księgozbioru to jedno z najważniejszych zadań biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej.

Ogromną rolę w inspirowaniu aktywności czytelniczej odgrywa znajomość przez bibliotekarzy zainteresowań i potrzeb czytelnika.

W naszej szkole poznawanie tych potrzeb następuje w dwojaki sposób- poprzez rozmowy i kontakt z czytelnikiem oraz z możliwością wpisu do ogólnie dostępnej księgi poszukiwanych tytułów książek, bądź ulubionych autorów. Potrzeby młodego czytelnika zmieniają się. Biblioteka nasza stara się iść z duchem czasu i dzięki programowi „Książki naszych marzeń” udało się w dużej mierze sprostać oczekiwaniom naszych uczniów.

Niebagatelną rolę w oddziaływaniu na naszego czytelnika ma klimat i atmosfera biblioteki. Wszyscy czytelnicy traktowani są z wyrozumiałością i powagą. O tym, że uczniowie dobrze czują się w bibliotece świadczy fakt, że przychodzą  tu przed lekcjami, po lekcjach nie tylko wypożyczyć książkę, ale także posiedzieć w czytelni lub porozmawiać z bibliotekarkami. Panie pracujące w bibliotece szkolnej dbają  o wystrój biblioteki, przygotowują kolorowe dekoracje, czuwają  nad  aktualizacją gazetek szkolnych dotyczących wydarzeń z życia szkoły lub wystaw dotyczących świąt i imprez okolicznościowych. Wszystko to prezentowane  jest na blejtramach znajdujących się w holu obok biblioteki.

W ramach popularyzacji czytelnictwa  i realizacji Programu  Książki Naszych Marzeń organizowane są różnego rodzaju konkursy czytelnicze, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Ostatnio przeprowadzono konkurs czytelniczy dla uczniów   kl. VI - „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Konkurs miał na celu sprawdzenie znajomości treści przeczytanej lektury.

Nie  zapominamy również o najmłodszych czytelnikach, dla których uczniowie z Koła Przyjaciół Biblioteki  przeprowadzili akcję głośnego czytania w świetlicy szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych  pod hasłem „Poczytaj mi przyjacielu”. Dla uczniów klas I – III SP  ogłoszono konkurs - „Najładniejszy zeszyt lektur”. 

Niezapomnianym przeżyciem dla uczniów klas pierwszych było „Uroczyste pasowanie  na czytelnika”. Uroczystość uświetnił występ starszych koleżanek i kolegów, którzy  zaprezentowali inscenizację pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Głównym celem uroczystości było  zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek, rozbudzenie w dzieciach chęci czytania oraz wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych i szacunku do książek. Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie,  że będą czytać i szanować książki.

Atrakcyjną  promocją  książki są organizowanie w naszej szkole „Kiermasze taniej książki”. Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie mogą zakupić tanio książki  na prezent  albo sami poczytać.                                                                                 

Aby bardziej  zachęcić  uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, nauczyciele bibliotekarze  przeprowadzają w klasach pogadanki na temat korzyści wypływających z czytania książek.

W ostatnich dniach  został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem „Baju, baju, baj, czyli Wielkie Bajkopisanie”, który  miał na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci  oraz umożliwienie im realizowania siebie poprzez twórczość artystyczną. W konkursie udział wzięli  przedstawiciele wszystkich klas od IV do VI. Na zakończenie uczniowie, którzy napisali najładniejszą bajkę otrzymali dyplom z potwierdzeniem nadania im tytułu „Wielkiego Bajkopisarza”, a treść bajki publikowana będzie na stronie internetowej szkoły.

Obecnie tworzone są „Klasowe listy bestsellerów książkowych”. Wszyscy uczniowie mają możliwość zaproponowania swojej ulubionej książki, następnie w drodze głosowania tworzą  klasową listę najchętniej czytanych książek. Do udziału w akcji zaproszono również rodziców, których rola polega na przekazaniu dzieciom informacji jakie książki najchętniej czytali będąc w ich wieku. Na tej podstawie opracują listę książek najchętniej czytanych przez swoich rodziców.                            

We współpracy z Biblioteką Publiczną w Bobowej tworzymy „Listę lokalnych bestsellerów”. Wszystkie te działania pozwolą mam przygotować wystawę tytułów książek najbardziej popularnych w naszym środowisku.

Jedną z form zachęcenia uczniów do czytania są również  spotkania autorskie podczas których odbywa się wspólne czytanie wybranej literatury dla dzieci.  Takie spotkanie w naszej szkole zaplanowane jest na dzień 22 kwietnia 2016r.

W dalszym ciągu biblioteka stara się rozszerzać księgozbiór o nowości wydawnicze zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum, dzięki temu, że przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.     

                         

Przyjęcie do biblioteki szkolnej nowych czytelników


 

 

Inscenizacja  przygotowana przez uczniów z Koła Przyjaciół Biblioteki 

pt.” Zamieszanie w krainie bajek”

 

                    Akcja pod hasłem „Poczytaj mi przyjacielu”                      Kiermasz Taniej Książki

 


Konkurs czytelniczy dla kl. VI  – „Hobbit” 

 

Konkurs dla klas IV-VI „ Wielkie Bajkopisanie”


Gazetki szkolne