Aktualności‎ > ‎

Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów

opublikowane: 31 maj 2013, 02:47 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 31 maj 2013, 02:54 ]
Bobowa pierwsza w powiecie

W Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył się w dniu 29 maja 2013 roku VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów. W konkursie wzięło udział 19 gimnazjalistów z powiatu gorlickiego. Gimnazjum w Bobowej reprezentowała Kinga Wiejaczka z klasy IIIb.

Poza gimnazjalistami i ich opiekunami  w otwarciu konkursu uczestniczyli: Adam Urbanek i Danuta Tarasek - dyrekcja naszej szkoły, Stanisław Siedlarz – przewodniczący Rady Gminy w Bobowej, Andrzej Sagan – dyrektor ZEAS-u w Bobowej, Grażyna Kurzawa – metodyk PCE w Gorlicach, prezes Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach, Marcin Janik – przewodniczący Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach, nauczyciele biologii z LO powiatu gorlickiego.

Gimnazjaliści pisali test. Po teście wyruszyli na krótką wycieczkę tematyczną. Zwiedzali oczyszczalnię ścieków i hydrofornię w Bobowej. W tym czasie komisja konkursowa oceniała prace uczniów. W skład komisji  konkursowej  wchodzili: Marcin Janik – przewodniczący i nauczycielki biologii z LO.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Kinga Wiejaczka z Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej, opiekun Teresa Pres  

2 miejsce – Joanna Mierzwa z Zespołu Szkół w Brzanie, opiekun Katarzyna Sowa

3 miejsce – Aneta Jeżak z Zespołu Szkół w Zagórzanach, opiekun Marcin Juszczęć

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody wręczała Zdzisława Iwaniec – sekretarz Gminy Bobowa.

Rolę organizatora konkursu pełnił Adam Urbanek - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej. Transport  uczniów do oczyszczalni i hydroforni sponsorował Urząd Gminy w Bobowej. Nagrody książkowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Gorlicach.  

Powiatowy Konkurs Ekologiczny Gim