Aktualności‎ > ‎

Pasowanie na ucznia

opublikowane: 8 paź 2019, 07:38 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Ślubujemy

Dnia 7.10.2018 r. 47 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostało oficjalnie przyjętych do braci uczniowskiej.

Uroczystość tę uświetnili swą obecnością: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek, Wicedyrektor Szkoły Pani Danuta Tarasek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska, wychowawcy, nauczyciele i rodzice.

Dzieci klas pierwszych zaprezentowały wierszyki i piosenki na temat ojczyzny, szkoły, rodziny oraz bezpiecznego poruszania się po drodze. Do występu uczniów przygotowały wychowawczynie: Pani Krystyna Abram i Pani Dorota Fryczek.

W trakcie uroczystości pierwszoklasiści w obecności sztandaru szkoły złożyli uroczyste ślubowanie bycia dobrym uczniem, a Dyrekcja Szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem.

Na koniec dzieci otrzymały okolicznościowe upominki i wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek.  


Pasowanie na ucznia

                  Zdjęcia: Dawid Głąb