Aktualności‎ > ‎

Pasowanie na ucznia

opublikowane: 14 paź 2016, 02:20 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Ślubujemy...

12.10.2016 roku 29 dzieci klas pierwszych obchodziło swoje święto. Tego dnia dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.

Ślubuję:
- Być dobrym uczniem.
- Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole.
- W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę.
- Rozwijać siebie, swoją wiedzę i umiejętności.
- Kochać swoją Ojczyznę - Polskę.

W uroczystości ślubowania pierwszoklasistów uczestniczyli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, dyrekcja szkoły Pan Adam Urbanek i Pani Danuta Tarasek, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Rafał Dąga, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy przemówień i życzeń: dyrektora szkoły, Burmistrza Bobowej i Przewodniczącego Rady Rodziców. Przewodniczący SU Michał Smoszna oficjalnie przyjął pierwszaków do braci uczniowskiej i w imieniu starszych kolegów obiecał służyć pomocą w trudnych sytuacjach szkolnych. 

Dzieci klas pierwszych w odświętnych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dotyczący ojczyzny, bezpieczeństwa oraz rodziny i szkoły. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie: Pani Krystyna Abram i Pani Halina Fyda.  

Następnie Pan dyrektor Adam Urbanek symbolicznym ołówkiem dokonał aktu pasowania na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i upominki. Po oficjalnej uroczystości na sali gimnastycznej wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek.

Pasowanie na ucznia.pptx