Aktualności‎ > ‎

Pasowanie na ucznia

opublikowane: 25 paź 2013, 12:12 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 25 paź 2013, 12:13 ]

Ślubujemy...

24 października 2013 roku dzieci klas pierwszych miały swój wielki dzień. Tego dnia złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.

Ślubuję:
- Być dobrym uczniem.
- Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole.
- W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę.
- Rozwijać siebie, swoją wiedzę i umiejętności.
- Kochać swoją Ojczyznę - Polskę.

Podczas uroczystości wysłuchaliśmy przemówienia dyrektora szkoły Pana Adama Urbanka oraz przemówienia wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Pani Zofii Tubek. Dzieci klas pierwszych w odświętnych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie: Pani Krystyna Abram, Pani Halina Fyda i Pani Jolanta Tokarz.  

Następnie Pani dyrektor Danuta Tarasek oraz Pan dyrektor Adam Urbanek symbolicznym ołówkiem dokonali aktu pasowania na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i upominki. Po oficjalnej uroczystości na sali gimnastycznej wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek. 

Pasowanie