Aktualności‎ > ‎

Kurs metodyczny we Włoszech

opublikowane: 10 sty 2020, 14:41 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 11 sty 2020, 04:43 ]

Kolejne doskonalenie nauczycieli 
języka angielskiego

W dniach 04.11-15.11.2019 r. nauczyciel języka angielskiego naszej szkoły p. Sylwester Szczepanek wziął udział w kursie metodycznym, który odbył się we Florencji. Temat tego kursu to: „Kreatywna klasa – narzędzia i wskazówki dla nauczycieli języków obcych”. Wyjazd możliwy był dzięki programowi Erasmus Plus Mobilność, który realizuje nasza szkoła.

W trakcie zajęć nauczyciele rozwijali swoje umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego. Główny nacisk kładziono na nowoczesne metody nauczania tj. CLIL (Metoda zintegrowanego nauczania języków i przedmiotu), TBL (Metoda zorientowana na działanie w nauczaniu języków obcych), czy CLT (Komunikacyjno-konwersacyjna metoda nauczania języków).

Dwutygodniowy kurs umożliwił naszemu nauczycielowi wymianę doświadczeń z nauczycielami z różnych europejskich krajów np. Grecji, Portugalii, Niemiec czy Hiszpanii. Dodatkowym atrybutem była możliwość poznania bogatej kultury Toskanii i samej Florencji. 


Kurs metodyczny we Włoszech