Aktualności‎ > ‎

Informacja o dożywianiu w 2018 r.

opublikowane: 4 gru 2017, 10:33 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

DOŻYWIANIE              

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2018.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w nieprzekraczalnym terminie:  od 1 grudnia  – 15 grudnia 2017 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  •   Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym             wniosku)            
  • žZaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający                 złożenie wniosku
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub                        oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym                złożenie wniosku
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /            emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2017 r.
  • Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,            np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz    alimentacyjny, zasiłek stały, itp.
  •  Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny