Aktualności‎ > ‎

Informacja o dożywianiu

opublikowane: 10 lis 2016, 11:38 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

DOŻYWIANIE – INFORMACJA

           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2017r. kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie:

od 21 listopada 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój Nr 2

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

·      Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie

·      Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń przyznanych w ramach Programu „Rodzina 500 +”


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie

dożywiania dzieci w szkole

  • ž        Dowód osobisty wnioskodawcy (rodzica)           
  • ž         Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • ž       W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz decyzje o formie opodatkowania
  • ž       Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  • ž         Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2016 r.
  • ž      Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie  opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • ž        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
  • ž        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy

DOKUMENTY  NALEŻY   ZŁOŻYĆ  W   OŚRODKU   POMOCY   SPOŁECZNEJ    W   BOBOWEJ  

W   NIEPRZEKRACZALNYM   TERMINIE

od 21 listopada 2016 r.  do  13 grudnia 2016 r. 

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE