Aktualności‎ > ‎

Informacja - Dożywianie dzieci

opublikowane: 19 cze 2018, 13:03 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Ośrodek Pomocy Społecznej  zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom  i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci na okres od września do grudnia 2018.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 16 lipca 2018 – 31 lipca 2018 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • ž        Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)            
  • ž        Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • ž        W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • ž        Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž        Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2018 r.
  • ž        Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • ž        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • ž        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018 r.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  BOBOWEJ  W   NIEPRZEKRACZALNYM

TERMINIE   od 16 lipca 2018 do 31 lipca 2018 r.

 

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE 

 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny