Aktualności‎ > ‎

Egzamin gimnazjalny 2016

opublikowane: 20 kwi 2016, 14:12 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Trzydniowe zmagania gimnazjalistów zakończone

W dniach 18 - 20 kwietnia br. 67 gimnazjalistów naszej szkoły przystąpiło do egzaminów CKE. Pierwszego dnia gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami z historii i WOS-u oraz języka polskiego. W drugi dzień uczniowie rozwiązywali zadania z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Trzeciego dnia zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  


Wyniki egzaminów gimnazjalnych zostaną ogłoszone 17 czerwca.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego brane są pod uwagę przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę także wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, aktywność społeczna.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Egzamin gimnazjalny.pptx