Aktualności‎ > ‎

Egzamin gimnazjalny

opublikowane: 25 kwi 2014, 04:28 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Trzydniowe zmagania gimnazjalistów

Przez trzy dni, od 23.04 do 25.04 br. uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali egzamin, podczas którego sprawdzane są wiadomości i umiejętności nabyte w trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum. W naszej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystapiło 55 uczniów. 

Każdego dnia uczniowie pisali po dwa testy. W pierwszy dzień 
były to testy z przemiotów humanistycznych czyli historii, WOS-u 
i języka polskiego. Drugiego dnia przystąpili do egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a trzeciego dnia sprawdzali swoją wiedzę z języka angielskiego w stopniu podstawowym i rozszerzonym. 

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończeniu szkoły. Jest to egzamin zewnętrzny sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą, czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu uczniowie otrzymują w formie zaświadczenia około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.  

Egzamin gimnazjalny