Aktualności‎ > ‎

Dożywianie dzieci w szkole - ogłoszenie

opublikowane: 16 cze 2016, 12:21 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 16 cze 2016, 12:36 ]

Bobowa, dnia 15.06.2016 r.           DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE 


 

                        Ośrodek Pomocy Społecznej  zwraca się z prośbą o przekazanie uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2016r.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 11 lipca do 29 lipca 2016 r.


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

 - Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)           

 - Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

- Zaświadczenie z  ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

- Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2016 r.

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych - netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

- Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.

- Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów

- Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

- Dowód ubezpieczenia (rodzinna książeczka ubezpieczeniowa) itp.

 Druki oświadczeń (do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)


DOKUMENTY  NALEŻY   ZŁOŻYĆ  W   OŚRODKU

POMOCY   SPOŁECZNEJ W   BOBOWEJ

W   NIEPRZEKRACZALNYM   TERMINIE

od 11 lipca  2016 – 29 lipca 2016 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE