Aktualności‎ > ‎

Dożywianie dzieci

opublikowane: 3 wrz 2017, 12:09 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Dożywianie dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2017.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • ž        Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku).            
  • ž        Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • ž        W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • ž        Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž        Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za III kwartał 2017 r.
  • ž        Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, itp.
  • ž        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • ž        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017r


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny