Aktualności‎ > ‎

Dożywianie - składanie wniosków

opublikowane: 14 cze 2019, 12:02 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

DOŻYWIANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2019 r.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 29 lipca 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

·        Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

·        W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

·        Decyzja z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

·        Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II i III kwartał 2019 r.

·        Oświadczenie  o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, itp.

·        Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.

·        Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2019 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE


Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłków w szkole – 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie są wliczane do dochodu rodziny.