Aktualności‎ > ‎

Dożywianie - informacja

opublikowane: 7 cze 2017, 07:11 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Informacja dla rodziców


Ośrodek Pomocy Społecznej  zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom  i opiekunom informacji na temat składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci na okres od września do grudnia 2017.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie:       

od 10 lipca 2017 – 31 lipca 2017 r.


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

 

ž        -- Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)            

ž        -- Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

ž        -- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości      dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

ž        -- Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z          miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

ž        -- Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2017 r.

ž        -- Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek             mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek           stały itp.

ž        -- Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów

ž        -- Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017 r.


DOKUMENTY  NALEŻY   ZŁOŻYĆ  W   OŚRODKU   POMOCY   SPOŁECZNEJ W   BOBOWEJ  W   NIEPRZEKRACZALNYM   TERMINIE

od 10 lipca 2017 – 31 lipca 2017 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANEŚwiadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny