Aktualności‎ > ‎

Dożywianie

opublikowane: 26 lis 2018, 10:37 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Informacja dla rodziców


Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2019 r.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 28 listopada do 7 grudnia 2018 r.


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • ž       Dowód osobisty wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)            
  • ž       Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • ž       W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  • ž       Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • ž       Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2018 r.
  • ž       Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, itp.
  • ž       Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
  • ž       Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2018 r.


NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie są wliczane do dochodu rodziny