Aktualności‎ > ‎

Dofinansowanie podręczników

opublikowane: 25 cze 2015, 13:24 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 25 cze 2015, 13:34 ]

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie do podręczników, dzieci uczęszczających do klasy III Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 oraz dzieci posiadających orzeczenie (kl. III SP, V, VI oraz II – III gimnazjum)

Dochód na 1 członka rodziny nie może przekraczać 574 zł.  /nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie/ 

Załączniki wymagane do złożenia wniosku:

1.    Zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

2.    Nakaz płatniczy z rolnictwa

3.    Zaświadczenie z urzędu pracy

4.    Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń

    pieniężnych z Pomocy Społecznej zasiłek socjalny, rodzinne

 TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW – 20.08.2015

 WNIOSKI  DO ODEBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY