Aktualności‎ > ‎

Dni wolne w roku szkolnym 2017/18

opublikowane: 31 paź 2017, 08:07 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej    

                      

Działając na podstawie:

Ø  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego zarządza następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

                                            2 listopada 2017 r.
                                            20 kwietnia 2018 r. - oddziały gimnazjalne
                                            2  maja 2018 r.

                                            4 maja 2018 r.
                                            1 czerwca 2018 r.

                                            21 czerwca 2018 r.