Aktualności‎ > ‎

3 Maja

opublikowane: 11 maj 2015, 05:43 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

"Nauczmy się na pamięć tego kraju..."

W poniedziałek odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność krótkie przedstawienie. Przenieśliśmy się na kilka chwil do tamtych lat. Zobaczyliśmy m.in. Króla, Marszałka i posłów podczas obrad w sali sejmowej. 

Źle się dzieje w ojczyźnie. Polska zmaga się z trudnościami politycznymi, ekonomicznymi i zacofaniem gospodarczym. Państwa ościenne Rosja, Prusy i Austria strają się wykorzystać trudną sytuację Polski i zagarnąć jej ziemie. Konieczne są reformy, które uchroniłyby Polskę przed całkowitym upadkiem. Dnia 3 maja 1791 roku w sali sejmowej na Zamku Królewskim w Warszawie trwają obrady. Sejm uchwala nowe prawa, nową ustawę dla Polski - pierwszą w historii Europy, a drugą w świecie po Stanach Zjednoczonych Konstytucję. 

Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. Konstytucja Trzeciego Maja przetrwała w pamięci Polaków jako ukoronowanie starań patriotów o uratowanie niepodległości i wolności ojczyzny. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiagnięć i otoczona jest należytą czcią i szacunkiem.

Po przedstawieniu chór szkolny wykonał kilka pieśni patriotycznych. Na zakończenie dyrektor szkoły Adam Urbanek podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Nad przygotowaniem uroczystości czuwali: Renata Warzecha, Magdalena Stach, Anna Marczyk i Andrzej Małecki.  

3 Maja