Gminna Sesja Profilaktyczna

opublikowane: 19 paź 2018, 22:51 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

„Substancje psychoaktywne 

– ryzykowna droga”

W piątek, 19 października 2018  r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyła się Gminna  Sesja Profilaktyczna „Substancje psychoaktywne – ryzykowna droga” skierowana do uczniów  klas VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z terenu Gminy Bobowa. Z naszej szkoły w sesji uczestniczyli gimnazjaliści.

Celem spotkania było przekazania rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, a także ukazanie młodzieży, jakie zagrożenia niesie za sobą używanie i nadużywanie tych środków oraz przedstawienie skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z ich używania.

Sesję profilaktyczną zorganizowali: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach oraz Burmistrz Bobowej.

W nawiązaniu do tematyki spotkania nasi uczniowie wykonali plakaty dotyczące uzależnień.


 

Sesja - Substancje psychoaktywne

Pasowanie na ucznia

opublikowane: 19 paź 2018, 07:27 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


„Wczoraj jeszcze przedszkolaki – dzisiaj już pierwszaki”

Dnia 18.10.2018 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej.

Uroczystość tę uświetnili swą obecnością: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Ksiądz Proboszcz Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga, Dyrektor Szkoły Adam Urbanek, Wicedyrektor Szkoły Danuta Tarasek, zaproszeni nauczyciele i rodzice.

Dzieci klas pierwszych zaprezentowały wierszyki i piosenki na temat Ojczyzny, szkoły oraz bezpiecznego poruszania się po drodze. Do występu uczniów przygotowały wychowawczynie: Dorota Gorgosz, Małgorzata Janus i Patrycja Kruczek.

Następnie pierwszoklasiści w obecności sztandaru szkoły złożyli uroczyste ślubowanie bycia dobrym uczniem, a Dyrekcja Szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem.

Na koniec tej pięknej uroczystości dzieci otrzymały okolicznościowe upominki. 


Pasowanie na ucznia


Zbiórka zniczy

opublikowane: 18 paź 2018, 08:29 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Zrób dobry uczynek - 
zapal znicz na pustym grobie...

Szkolne Koło Wolontariatu organizuje akcję, której celem jest uporządkowanie zaniedbanych grobów oraz zapalenie na nich zniczy, tak aby w dniu Wszystkich Świętych na każdym zapomnianym grobie był zapalony chociaż jeden znicz. 

W związku z tym organizujemy zbiórkę zniczy, która będzie trwała do 26 października. Zachęcamy również innych uczniów, aby włączyli się w tą akcję. Każdy z nas może pomóc również starszym i samotnym osobom uporządkować grób ich bliskich.

 

Dzień Edukacji Narodowej

opublikowane: 13 paź 2018, 10:14 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 13 paź 2018, 10:15 ]

14 października 

Dzień Edukacji Narodowej

12 października br. (piątek) obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej, w pięknej, jesiennej scenerii zebrała się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę uroczystość przybyli również zaproszeni goście: poprzedni dyrektorzy szkoły, nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy przeszli już na zasłużoną emeryturę. Uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy szkoły.

Dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek rozpoczął uroczystość od złożenia życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły. Do życzeń dołączyły się: przedstawicielka Rady Rodziców i nowo wybrana przewodnicząca szkoły. Następnie dyrektor wręczył nagrody dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Po jego wystąpieniu nastąpiła długo oczekiwana część artystyczna uroczystości.

Uczniowie pięknie recytowali okolicznościowe wiersze, w których dziękowali swoim nauczycielom za ich trud i poświęcenie włożone w wychowanie młodego pokolenia. Nowo reaktywowany chór szkolny pod batutą Pani Patrycji Kruczek zaśpiewał kilka skocznych piosenek. Występ chóru bardzo ożywił atmosferę panującą na sali gimnastycznej.

Kolejnej rozrywki dostarczyli uczniowie klasy 7b, którzy zaprezentowali przedstawienie teatralne pełne bajkowych postaci pt. „Czerwony Kapturek szuka Księcia”. Aktorzy dostarczyli widzom nie tylko rozrywki, ale i cennych rad, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, bowiem spektakl w zabawnej formie ostrzegał przed lekkomyślnym zawieraniem znajomości przez Internet. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Czerwony Kapturek znalazł wreszcie swojego Księcia z bajki. Warto tutaj podkreślić wspaniałą grę aktorów, którzy z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje role. Nie było widać napięcia ani tremy, które zazwyczaj towarzyszą występom na scenie. Całość dopełniały pięknie dopracowane, bajkowe stroje.

Na koniec nauczyciele otrzymali od uczniów gustowny upominek w postaci kubka z nadrukiem swojej szkoły.

Rolę konferansjerów pełnili: Agata Szafraniec i Aleksander Prokop. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Agnieszka Zagórska-Walicka, Dariusz Włodarz, Patrycja Kruczek, Łukasz Kruczek, Aleksandra Sokołowska i Marta Niepsuj. 


Dzień Nauczyciela


Oczyszczacz powietrza dla dzieci

opublikowane: 13 paź 2018, 05:21 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej„Ochrona lasu, to ochrona powietrza”

W piątek, 12.10.2018 r. dzieci z klasy 0 gr. III otrzymały od Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczacz powietrza w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  Na tę okazję dzieci pod okiem wychowawczyni Pani Justyny Urbanek przygotowały montaż słowno-muzyczny o tematyce proekologicznej. 

Najpierw wychowawczyni odczytała wszystkim zgromadzonym list od Marszałka Województwa Małopolskiego, który dotyczył wyżej wymienionego projektu i zachęcał do dbania o poprawę jakości powietrza.

Następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o ochronie lasów i powietrza oraz przedstawiły życie leśnych zwierząt w zanieczyszczonym środowisku. Scenki miały na celu promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę powietrza, które jest nam wszystkim niezbędne do funkcjonowania.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek, wychowawczynie pozostałych oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi podopiecznymi oraz liczna grupa rodziców.


Czyste powietrze


Zaproszenie na wystawę „UŁAŃSKA JESIEŃ…”

opublikowane: 12 paź 2018, 07:23 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Otwarcie wystawy „UŁAŃSKA JESIEŃ…”

13 X 2018 roku (sobota) o godz. 15.00 w Dworze Długoszowskich w Bobowej (ul. Długoszowskich 2) odbędzie się otwarcie wystawy dotyczącej generała dywizji, doktora medycyny Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy.

W programie:

1.    Oficjalne rozpoczęcie uroczystości: wprowadzenie pocztów sztandarowych, wjazd banderii konnej, hymn narodowy i podniesienie flagi państwowej, złożenie wiązanek pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

2.       Powitanie gości

3.       Otwarcie wystawy

4.       Koncert zespołu „Chmielnikers”Zebranie z rodzicami

opublikowane: 11 paź 2018, 07:14 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Zebranie z rodzicami

Dnia 9 października br. na sali gimnastycznej odbyło się zebranie ogólne z rodzicami. Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły Adam Urbanek. Gościem specjalnym był policjant – asp. Krzysztof Mirek.

 

Porządek zebrania:


1. Prelekcja policjanta na temat:

- walki z narkotykami

- bezpiecznego dowozu dzieci do szkoły

- noszenia odblasków

- zakazu przyprowadzania psów i innych zwierząt do szkoły

- demoralizacji młodzieży

- ochrony danych osobowych


2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/18 – przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga


3. Sprawozdanie dyrektora szkoły Adama Urbanka dotyczące:

- prac gospodarczych i remontów na terenie szkoły

- innowacji w naszej szkole na przestrzeni lat

- priorytetów na lata 2018-2020


4. Zabranie głosu przez pedagoga szkolnego – Justynę Gąsior w sprawach:

- sposobów świadczenia pomocy uczniom

- czasu pracy pedagoga szkolnego

pon.     8.00 – 12.00

wt. – pt. 8.00 – 12.30

- procedury składania wniosków o badanie dziecka w PPP


5. Sprawy różne – dyrektor szkoły Adam Urbanek:

- Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

- dbanie o czystość i higienę osobistą

- zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych


Po zebraniu ogólnym wychowawcy spotkali się z rodzicami w salach lekcyjnych.  

 


Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

opublikowane: 11 paź 2018, 03:00 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem ww. projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1) ogólne lub

2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę  programową kształcenia ogólnego.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XL/621/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511).

II.

 1. Stypendium na rok szkolny 2018/2019 (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) dla uczniów:
  a) klas 5-7 szkoły podstawowej wynosi 4 800 zł,
  b) klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) – 6 000 zł,
  c) szkół ponadpodstawowych – 7 200 zł.
 2. Stypendium na realizację – pod opieką Opiekuna dydaktycznego – celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju będzie wypłacone w trzech równych transzach. Pierwsza transza zostanie przelana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy). Wypłata drugiej i trzeciej transzy nastąpi odpowiednio nie wcześniej niż w lutym i maju 2019 roku.

III.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
 3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:
 • kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),
 • kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym 2017/2018),
 • kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
 • kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
 • oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
 1. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
 2. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
 3. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w niżej wskazanych lokalizacjach.

IV.

 1. Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):
  • wzór wniosku o przyznanie stypendium (.xlsx, .zip –wniosek należy wypełnić elektronicznie; .pdf),
  • wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  • wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).
 2. Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:
  • Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
  • oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
  • oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku,

          a także przedstawienia formularza danych osobowych i oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta w terminie do 31 sierpnia 2019 r. składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

V.

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma: .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny - wniosek o przyznanie stypendium 2018/2019”.
 4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 26 września do 25 października 2018 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:

          1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

               a. na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:

 • Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
 • Basztowej 22.

               b. w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

 • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

           2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

VII.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 2. Wykaz:

VIII.

 1. Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
 • Krakowie: 12 61 60 753, 12 61 60 738, 12 61 60 728, 12 61 60 725.
 • Nowym Sączu: tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973,
 • Tarnowie: tel. 14 68 88 810

          i pod adresem e-mail: stypendiaRPS@umwm.pl.

 1. Porozumienie/umowa o współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Opiekunem dydaktycznym – przykładowa treść umowy.

IX.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl

 1. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny".

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny".

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków stypendialnych oraz udzielenia wsparcia stypendialnego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do kontroli, weryfikacji poprawności prowadzonego naboru.

 1. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

X.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20182019

Spotkanie z podróżnikiem

opublikowane: 10 paź 2018, 14:14 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Poznajemy Islandię

5 października 2018 r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjaliści uczestniczyli w odbywającym się na sali gimnastycznej spotkaniu z podróżnikiem, przedstawicielem grupy "trzask.pl".  

Tym razem podróżnik opowiedział uczniom o swojej egzotycznej podróży do Islandii. Jak zawsze swoją opowieść wzbogacił bogatym pokazem slajdów i pamiątek z podróży. 

Przekazał mnóstwo istotnych informacji na temat tego kraju, sytuacji i przygód, które miały miejsce w czasie trwania wyjazdu. Wolontariat

opublikowane: 10 paź 2018, 13:59 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 10 paź 2018, 14:00 ]

W podziękowaniu za pomoc

W piątek, 5 października 2018 r. naszą szkołę odwiedził nasz absolwent - Pan Michał Drozd, który walczy z chorobą. Przyniósł ze sobą własnoręcznie zrobione podziękowanie dla całej społeczności uczniowskiej. W ten sposób chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę pieniężną zorganizowaną pod koniec poprzedniego roku szkolnego. Zebrane środki pieniężne pomogły w kontynuacji rehabilitacji i leczenia. 

Mimo pewnych komplikacji, Michał jest konsekwentny w walce o odzyskanie sprawności. Życzymy mu przede wszystkim dużo zdrowia i siły w przezwyciężaniu tych trudności. 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Joannie Banaś, która zainicjowała zbiórkę i pomagała wolontariuszom w organizacji i przeprowadzeniu tej, jak również innych akcji.1-10 of 805