AktualnościWytyczne dla ucznia dotyczące konsultacji

opublikowane: 25 maj 2020, 01:33 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Uczniu,

§  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

§  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych

opublikowane: 22 maj 2020, 07:38 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 23 maj 2020, 00:39 ]

Konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych

Konsultacje z j. polskiego i matematyki - 26.05.2020 (wtorek) godz. 13.15 - 15.05 

(Konsultacje będą organizowane w grupach po 12 osób.)

Konsultacje z j. angielskiego - 29.05.2020. (piątek) godz. 13.00 - 15.00


Konsultacje dla uczniów klas ósmych z innych przedmiotów

Fizyka – 25.05.2020 (poniedziałek) od godz. 13.00

Chemia – 25.05.2020 (poniedziałek) od godz. 13.00

Geografia - 27.05.2020 (środa) od godz. 14.00

Biologia - 28.05.2020 (czwartek) od godz. 14.00


Biblioteka szkolna już otwarta

opublikowane: 22 maj 2020, 07:02 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

INFORMACJA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od dnia 25.05.2020 r. (poniedziałek) biblioteka będzie dostępna dla uczniów naszej szkoły codziennie od godz. 10.00 do 12.30.  Bezpośrednia obsługa czytelników w bibliotece będzie głównie ograniczona do przyjmowania zwrotów wcześniej wypożyczonych książek oraz do wypożyczania tylko niezbędnych lektur szkolnych.


ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

1.       Uczeń dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach.

2.       Uczniowie zachowują bezpieczne odległości od bibliotekarza lub innego ucznia (minimum 1,5 metra).

3.       Brak wolnego dostępu do półek, uczeń obsługiwany będzie przy wejściu do biblioteki.

4.       Uczeń po dokonaniu zwrotu lub pożyczenia lektury bezzwłocznie opuszcza teren szkoły.

 

Rekrutacja 2020 do Szkoły Muzycznej w Bobowej

opublikowane: 22 maj 2020, 06:37 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 22 maj 2020, 06:37 ]


Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły
w zakładce "REKRUTACJA 2020"  http://szkolamuzyczna.bobowa.pl/rekrutacja-2020/

Zapraszamy na wirtualny koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej          https://www.youtube.com/watch?v=-qfatvPqGGA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0laBw_QlUg33DCoSig-dEybu4V1lJi9ySB82plx3Ygc8aLWbuZ6VhUBdM


„Kangur Matematyczny 2020” w formie zdalnej

opublikowane: 19 maj 2020, 22:42 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

„Kangur Matematyczny 2020” w formie zdalnej

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Każdemu uczniowi, który zgłosił chęć udziału w konkursie, został przyporządkowany login oraz hasło.

Nauczyciele prześlą do każdego ucznia indywidualnie: login i hasło, Instrukcję dla uczestników konkursu oraz informacje odnośnie terminu rozpoczęcia sesji konkursu próbnego oraz konkursu właściwego.

Proszę wszystkich uczniów, aby zapoznali się z treścią przesłanej Instrukcji dla uczestnika konkursu.  Po zalogowaniu się, w profilu konta uzupełnij imię i nazwisko, co ułatwi później identyfikację  wyników oraz sprawdzenie, czy udało się Wam zalogować na Platformę.

 

Żaczek – uczniowie klasy 2

Maluch – uczniowie klasy 3 oraz klasy 4

Beniamin – uczniowie klasy 5 oraz klasy 6

Kadet – uczniowie klasy 7 oraz klasy 8

 

 Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet

25.05.2020, godz. 14:00

02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Beniamin

25.05.2020, godz. 16:30

03.06.2020 (środa), godz. 16:30

Maluch

26.05.2020, godz. 14:00

04.06.2020 (czwartek), godz. 16:30

Żaczek

26.05.2020, godz. 16:30

05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

 

Szkolny Koordynator Konkursu

Dariusz Włodarz

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

opublikowane: 19 maj 2020, 07:36 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 19 maj 2020, 07:38 ]

W związku z tym, iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja ukazał się harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dyrektor szkoły Adam Urbanek przekazuje go do wiadomości uczniów klas ósmych i ich rodziców. 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

19.05.2020

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

·         od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły. 

·         od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

·         do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

·         do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Materiały

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.
Prezentacja​_–​_zasady​_przeprowadzania​_i​_harmonogram​_egzaminów​_w​_2020​_r.pdf 2.62MB
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_2020-2021.docx 0.03MB
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_2020-2021.pdf 0.30MB

Konkurs biblioteczny "Książka ukryta w kadrze"

opublikowane: 8 maj 2020, 07:59 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 8 maj 2020, 07:59 ]


Oferta ZSO Bobowa dla ósmoklasistów

opublikowane: 6 maj 2020, 14:43 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Nietypowe zadanie z....polskości

opublikowane: 6 maj 2020, 14:31 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Nietypowe zadanie z....polskości


W tym roku nie było pięknej biało-czerwonej akademii, odświętnych strojów, patriotycznych pieśni. Tym razem majowe polskie święta przeżywaliśmy w swoich domach. 

Nietypowe zadanie z języka polskiego od nauczycielki Małgorzaty Molendowicz otrzymali uczniowie klas 4b, 5a i 6c ze Szkoły Podstawowej w Bobowej. Po lekcji poświęconej Konstytucji 3 Maja i patriotyzmowi mieli zadbać o wywieszenie na swoim domu flagi, sfotografować ją i przesłać na zaliczenie. 

Uczniowie pięknie wywiązali się z zadania i powstała biało-czerwona galeria bobowskich flag. Dzieci nie spotkały się w szkole na uroczystej akademii, ale zjednoczyło je wspólne działanie, którego efekt możemy zobaczyć poniżej. Kto nie odrobił zadania, nie znajdzie swojej flagi....

Flaga


Tekst: Małgorzata Molendowicz

Wycieczkowych wspomnień czar…

opublikowane: 6 maj 2020, 13:56 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 6 maj 2020, 13:56 ]


Wycieczkowych wspomnień czar…

Jakże zmieniły się czasy…. W normalnych warunkach planowalibyśmy szkolne wycieczki i rajdy, a tak… siedzimy w domach i po wspólnych wojażach zostały nam tylko wspomnienia, którymi chcemy się podzielić.

Takim pięknym wspomnieniem była pierwsza wspólna wycieczka klas IV, która odbyła się 23 października 2019 roku. W piękny słoneczny dzień uczniowie klas IVa, IVb i IVc wraz z wychowawczyniami Lidią Łaś, Małgorzatą Molendowicz i Ewą Podobinską udali się najpierw do Trzcinicy, gdzie znajduje się skansen „Karpacka Troja”. Tam zwiedzali wystawy, oglądali eksponaty z wykopalisk, same stanowiska archeologiczne, oglądali film o pradziejach tych terenów ale też wzięli udział w warsztatach ceramicznych.

Następnie udali się do Biecza, by zwiedzić Muzeum Ziemi Bieckiej, gdzie zobaczyli między innymi, jak wyglądały dawne apteki. Wielu wrażeń dostarczyło też wszystkim spotkanie z katem w ratuszowej wieży. Na zakończenie wycieczki w ten piękny dzień wszyscy zajadali się pysznymi lodami…. I w doskonałych nastrojach wrócili do Bobowej.


Trzcinica


    (tekst i zdjęcia M. Molendowicz)

1-10 of 1037