AktualnościMałopolskie Talenty - podsumowanie

opublikowane: 17 lip 2020, 07:54 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 18 lip 2020, 08:16 ]

Małopolskie Talenty 

Zakończyła się I edycja projektu pod nazwą Małopolskie Talenty, beneficjentem przedsięwzięcia  była gmina Bobowa, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Bobowej. Wsparciem było objętych 212 uczestników, podzielono ich na I i II etap edukacyjny według kategorii klas. W I etapie zrekrutowano 125 uczniów z klas 5 i 6, a w II udział wzięło 87 uczniów z klas 7, 8.  Projekt przewidywał realizację zajęć z czterech specjalności: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Uczestnicy projektu zostali wybrani na podstawie testu ze wspomnianych kompetencji. Byli to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dlatego zajęcia zaplanowano tak, by rozwijać zdiagnozowane talenty i nadać kierunek  do pogłębiania i rozszerzania wspomnianych zainteresowań. Zajęcia projektowe odbywały się w soboty po 5 godzin dydaktycznych, naprzemiennie I i II etap edukacyjny. Uczniowie mieli zapewniony transport autokarowy, ciepły dwudaniowy posiłek oraz materiały szkoleniowe do zajęć i realizacji projektów  ze swoich specjalności.  Kadra projektu to nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, przeszkoleni przez ekspertów  Małopolskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli na 45 godzinnych warsztatach. Ich praca została poddana kontroli poprzez obserwację zajęć wspomnianych ekspertów z każdej kompetencji. Zajęcia rozpoczęto we wrześniu w formie uroczystego otwarcia przez Pana Wacława Ligęzę, burmistrza Bobowej, Pana Adama Urbanka dyrektora SP Bobowa w towarzystwie Pani Małgorzaty Molendowicz, przewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyrektorów szkół średnich - Pani Urszuli Jabłońskiej (ZSO) i Pana Wojciecha Szafrańca (ZSZ). Ze względu na pandemię zmieniono w kwietniu 2020 roku formę zajęć na tzw. zdalne z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów, poczty elektronicznej oraz platformy Google Classroom.  Do szkoły zakupiono  komputery, tablice multimedialne oraz pomoce dydaktyczne w formie przyrządów, globusów itp. do prowadzenia zajęć.

Zdecydowana większość uczniów wzięła udział w wycieczkach edukacyjnych, które były tematycznie połączone z poszczególnymi kompetencjami. Grupa języka angielskiego miała zaplanowane zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem w języku angielskim trasą VIA REGGIA od Wawelu do Rynku, zwiedzanie Muzeum w Podziemiach Rynku oraz obiad w restauracji w centrum Krakowa. Dla grupy TIK przewidziano zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im S. Lema w Krakowie oraz wizytę w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i na zakończenie pobytu - obiad. Grupa z przedsiębiorczości zwiedzała Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział im. Emeryka Hutten-Czapskiego, później uczniowie z przewodnikiem i opiekunami szli szlakiem pod nazwą „Kupiecki Kraków” i uczyli się, jak rozwijał się handel w Krakowie na przestrzeni wieków. Program wycieczki również zawierał punkt pod nazwą obiad w pobliżu Rynku. Podobnie grupa matematyczno-przyrodnicza najpierw zwiedziła Ogród Doświadczeń, później Muzeum Inżynierii Miejskiej, a wizytę w Krakowie zakończono obiadem dla uczestników. Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami wynika, że zarówno wycieczki, jak i całoroczne zajęcia cieszyły się bardzo  dobrą opinią wśród uczniów, ekspertów MCDN i rodziców. Kadra projektu starała się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki  dla uczestników, mamy nadzieję, że sprostaliśmy zadaniu.   

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za współpracę i wszelką  pomoc, wyrozumiałość i wsparcie w trakcie realizacji zadań projektu. Niezwykle cenimy sobie również świetną współpracę z pracownikami Urzędu Miejskiego, Gminną Jednostka Usług  Komunalnych i firmami współdziałającymi  z nami w trakcie realizacji projektu. Zakończyliśmy I edycję uroczystym rozdaniem zaświadczeń ukończenia zajęć. Planujemy II edycję od września, czekamy na Was Drodzy  Uczniowie.

Serdecznie dziękuję koordynatorom projektu: Dariuszowi Włodarzowi, Danucie Tarasek, Lidii Łaś za duży wkład pracy w realizację projektu, dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa za motywowanie uczniów do udziału w projekcie, przeprowadzenie w swoich placówkach testów kwalifikacyjnych i przygotowanie odpowiednich dokumentów, a także instruktorom, którzy realizowali zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Dziękuję Burmistrzowi Bobowej Wacławowi Ligęzie za podjęcie tematu projektu i pracownikom gminy za opracowanie wniosku. Dodatkową wartością projektu było to, że realizowany był na terenie naszej gminy.  

Z poważaniem

Adam Urbanek

Dyrektor SP Bobowa

Małopolskie Talenty podsumowanie


Podziękowania dla nauczycieli, którzy odchodzą

opublikowane: 1 lip 2020, 04:02 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Konferencja plenarna 
inna niż dotąd

Podczas konferencji plenarnej przeprowadzonej 29 czerwca 2020 r. przy zachowaniu środków ostrożności adekwatnych do sytuacji epidemiologicznej zgromadzeni na sali gimnastycznej nauczyciele podziękowali koleżance Danucie Tarasek i koledze Jerzemu Przywarze – nauczycielom udającym się na zasłużoną emeryturę oraz księdzu Damianowi Płazie za wszelkie dobro od nich otrzymane w czasie wspólnych lat pracy w Szkole Podstawowej w Bobowej.


Tymi słowami Dyrekcja i Rada Pedagogiczna dziękowała odchodzącym nauczycielom:


Podziękowania dla Pani Danuty Tarasek i dla Pana Jerzego Przywary

za okazywaną życzliwość, dobro i pomocną dłoń, która nas wspierała w pracy podejmowanej dla dobra dzieci. Dziękujemy za wszystkie lata pracy spędzone z Panią/Panem. Za pracowitość, wytrwałość, cierpliwość, wkład w funkcjonowanie naszej szkoły. Każdego dnia będziemy miło Panią/Pana wspominać. Są takie osoby, które raz poznane, zawsze już będą pamiętane.

Wyrażając wdzięczność, życzymy sukcesów w realizacji dalszych życiowych zamierzeń.

Wszystkiego dobrego na emeryturze!!!

 

Serdeczne podziękowania składamy Księdzu Damianowi Płazie

za czas spędzony w naszej szkole, za pracowitość, dobre słowo i modlitwę w naszych intencjach. Życzymy wiele odwagi i siły w nowej parafii. Niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów i nowych marzeń.

 

Oprócz wypowiedzianych słów podziękowaniem stały się kwiaty i koronkowe upominki.


Pożegnanie nauczycieli


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

opublikowane: 1 lip 2020, 03:48 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Zakończył się ten dziwny rok...

Zakończył się rok szkolny 2019/2020, jakże inny od wszystkich poprzednich. Przez ponad trzy  miesiące z powodu pandemii uczniowie podejmowali naukę w formie zdalnej. Był to ciężki czas dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wielu z nas musiało zmierzyć się z nowymi zadaniami, przezwyciężyć frustracje, dokształcić się informatycznie i technicznie.

I dziś (26 czerwca) nadszedł czas pożegnania. Aby zachować zalecane obostrzenia, uczniowie odbierali świadectwa o różnych porach. Msza św. kończąca rok szkolny i katechetyczny, celebrowana przez ks. proboszcza Mariana Chełmeckiego odbyła się dzień wcześniej o godz. 16.00.

Jako pierwsi na placu szkolnym zgromadzili się uczniowie klas 7 i 8 zachowując odpowiednie odległości miedzy sobą. Podczas  krótkiej uroczystości ósmoklasiści przekazali młodszym kolegom sztandar szkoły i podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i nauczanie przez okres ośmiu lat. Uczniowie klas 7 w kilku słowach pożegnali absolwentów opuszczających mury naszej szkoły i życzyli im właściwego wyboru dalszej drogi życiowej.

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców w sposób szczególny podziękowali ks. Damianowi Płazie, który po trzech latach kończy pracę w naszej szkole. Ponadto podziękowania skierowali do nauczycieli: Pani wicedyrektor Danuty Tarasek i Pana Jerzego Przywary, którzy zdecydowali się odejść na zasłużoną emeryturę.

Serdecznie dziękujemy za opiekę, nauczanie i wychowanie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie lata wspólnie spędzone, za przekazywanie nam wiedzy, wskazywanie perspektyw, darzenie sympatią, wspieranie w trudnych chwilach. Zawsze będziemy powracać do wspólnie spędzonych lat szkolnych z wielkim sentymentem – tymi słowami uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za wieloletnią pracę w naszej szkole, która właśnie dobiega końca.

Przypomnijmy, że Pani Danuta Tarasek to nie tylko wicedyrektor, ale i ceniony nauczyciel matematyki – królowej nauk. Pan Jerzy Przywara to również umysł ścisły, szanowany i lubiany przez uczniów nauczyciel fizyki, informatyki, techniki. Takich nauczycieli na pewno będzie nam brakować.

Po przemowach i podziękowaniach uczniowie odbierali z rąk wychowawców świadectwa i nagrody. Kolejną grupą do odbioru świadectw byli uczniowie klas 1-3, następnie klas 4-6. Na końcu dyplomy odbierały dzieci klas zerowych.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek podziękował uczniom i nauczycielom za trud włożony w zdalne nauczanie, rodzicom za pomoc dzieciom w nauce. Wspomniał o zakupie przez Gminę Bobowa 40 fabrycznie nowych laptopów z projektu „Zdalna Szkoła”, które trafiły do szkół podstawowych naszej gminy.

Na koniec życzył wszystkim zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji. 

Zakończenie roku szkolnego


Podsumowanie konkursu „Mój las”

opublikowane: 1 lip 2020, 03:12 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Wyróżnienie w konkursie ekologicznym „Mój las”

24 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste zakończenie konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe i Ligę Ochrony Przyrody pn. „Mój las”. Laureaci konkursu mieli co świętować, zdobyli pierwsze miejsca na etapie regionalnym i ogólnopolskim.

O tym, że Ziemia Gorlicka ma zdolną młodzież, nie trzeba nikogo przekonywać. Potwierdzeniem tych słów, są ich osiągnięcia. Tym razem dotyczą one sukcesów na niwie ochrony przyrody.  Laureaci tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe i LOP zostali zdobyli 2 pierwsze miejsca.

Wręczając nagrody Starosta Gorlicki Maria Gubała zwracając do zwycięzców powiedziała: Jestem dumna, że w powiecie gorlickim tak prężnie działają struktury LOP, a wam moi młodzi przyjaciele, los naszej ziemi nie jest obojętny.  Mimo ciężkich czasów nie baliście się podjąć wyzwania i wzięliście udział w konkursowych zmaganiach.  Chcę pogratulować wszystkim zaproszonym uczniom i ich opiekunom oraz życzyć dalszych sukcesów naukowych – zwłaszcza w obszarze ekologii, ochrony środowiska  i przyrody.

Dwa pierwsze miejsca na etapie centralnym w Ogólnopolskim Konkursie "Mój Las", XXXIII edycja 2019/20 zajęły dwie uczennice z Szkoły Podstawowej, członkowie SKLOP w Strzeszynie, których opiekunem dydaktycznym jest Barbara Abram.
W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli również Grażyna Kurzawa – prezes gorlickiego oddziału LOP oraz Marcin Janik dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Zarząd Okręgu LOP w Nowym Sączu i Zarząd LOP w Gorlicach.     

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 3 uczniów z klas czwartych. Uczeń Adrian Żabiński z kl. 4c zdobył wyróżnienie. Opiekunem ucznia była Pani Magdalena Bogusz.

Gratulujemy!      

  

Tekst i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Gorlicach                                                                       

Wyniki konkursu „Polskie płazy i gady”

opublikowane: 28 cze 2020, 13:12 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Mamy 2 nagrody w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

W czasie trwania pandemii 7 uczniów z klas 5-7 naszej szkoły wysłało prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „TATRY – moja miłość” organizowany przez Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Zakopanem i Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie. W tym konkursie nasza szkoła brała udział po raz pierwszy. Temat konkursu: „Polskie płazy i gady”. Na konkurs wpłynęło 112 prac z województwa małopolskiego. Miło nam poinformować, że 2 uczniów naszej szkoły zdobyło nagrody.

W kategorii klas 4-6 Nikodem Klara z kl. 5a zajął pierwsze miejsce.

W kategorii klas 7-8 Emilia Wołkowicz z kl. 7b zdobyła wyróżnienie.

Gratulujemy!!!

Opiekunem uczniów była Pani Jolanta Połeć.

 

Biblioteka na wakacje

opublikowane: 23 cze 2020, 13:50 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej


Wyniki konkursu "Kangur Matematyczny 2020"

opublikowane: 22 cze 2020, 23:56 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Wyniki konkursu „Kangur Matematyczny 2020”

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu - "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

W tym roku w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Uczniowie mieli również możliwość podejścia do konkursu próbnego. Aż 9 uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienie w konkursie „Kangur 2020” w poszczególnych kategoriach:


KATEGORIA ŻACZEK

            1)      NATALIA TABIŚ

            2)      KAROLINA ŁUKASIEWICZ

KATEGORIA MALUCH

1)      ŁUKASZ POŁEĆ

2)      MONIKA JACHOWICZ

3)      EMILIA OLSZYŃSKA

KATEGORIA BENIAMIN

1)      GRZEGORZ POŁEĆ

2)      IGOR ŚWIĘCH

KATEGORIA KADET

1)      KAMIL KWARCIŃSKI

2)      WIKTOR WĄSIK

Zaproszenie do korzystania z hali sportowej w Bobowej

opublikowane: 21 cze 2020, 04:45 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Zaproszenie skierowane do młodzieży 

do korzystania z hali sportowej w Bobowej


Uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności i pasji 

w klubach sportowych Bobowej

poprzez uczestnictwo w zorganizowanych i pod opieką wykwalifikowanych trenerów zajęciach sportowych 

na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bobowej.Konsultacje od 1 czerwca 2020

opublikowane: 21 cze 2020, 04:22 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Konsultacje w klasach 1-3 od 1 czerwca

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Dzień

Godzina

Krystyna Abram

I A

wtorek

1100 - 1200

Dorota Fryczek

I B

poniedziałek

1045 - 1145

Małgorzata Janus

II A

poniedziałek

1200 - 1300

Dorota Gorgosz

II B

środa

1200 - 1300

Patrycja Kruczek

II C

wtorek

1100 - 1200

Agnieszka Święs

III A

środa

1100 - 1200

Aneta  Fyda

III B

poniedziałek

1045 - 1145

Dorota Rysiewicz

III C

wtorek

1100 - 1200

Justyna Urbanek

j. angielski

piątek

1030 – 1130

 Jedna godzina tygodniowo.

 

Konsultacje w klasach 4-8 od 1 czerwca

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Klasa

Dzień

Godzina

Tomasz Skórski

geografia

8a,b

7a,b

środa

środa

14.00 – 14.45

14.45 – 15.30  

Lidia Łaś

j. polski

8a

4-7

wtorek

środa

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

Jerzy Przywara

fizyka

8a,b

7a,b,c

poniedziałek

poniedziałek

od 13.00

od 11.00

Jerzy Przywara

informatyka

8a,b

7a,b,c

poniedziałek

poniedziałek

od 13.00

od 11.00

Justyna Wiejaczka

chemia

7-8

środa

13.00 –13.45

Marta Michalik

j. angielski

4-8

piątek

od 11.00

Jolanta Połeć

j. niemiecki

7-8

czwartek

13.15 – 14.00

Jolanta Połeć

biologia

5-8

czwartek

14.00 – 14.45

Andrzej Połeć

historia

4a, 6a,b

wtorek

14.00 – 14.45

Andrzej Połeć

WOS

8a,b

wtorek

14.00 – 14.45

Renata Warzecha

matematyka

8b

7b

wtorek

poniedziałek

13.15 – 15.00

13.15 – 14.00

Patrycja Kuk

j. angielski

8b

4-7

piątek

środa

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

Dariusz Włodarz

matematyka

8a

4a,5a,7a

wtorek

czwartek

13.00 – 14.30

13.00 – 14.30

Anna Marczyk

matematyka

5-6

wtorek

14.00 – 14.45

Anna Marczyk

geografia

5-6,7c

środa

14.00 – 14.45

Danuta Tarasek

matematyka

4c

7c

środa

czwartek

13.00 – 13.45

13.00 – 13.45

Agnieszka Zagórska-Walicka

j. polski

8b

6b,7c

wtorek

czwartek

13.00 – 14.30

13.00 – 14.30

Magdalena Bogusz

przyroda

4a,b,c

środa

14.00 – 15.00

Siostra Justyna

religia

6a,b,7a,b,c

wtorek

13.00 – 13.45

Małgorzata Molendowicz

j. polski

4b,5a,6c

wtorek

11.30 –12.30

Magdalena Górowska

j. angielski

5-6

piątek

13.00 – 13.45

 

Sylwester Szczepanek

j. angielski

8a,b

4-7

piątek

czwartek

13.00 -13.45

9.45 – 10.30

Ewa Potoczek

historia

4-8

środa

13.00 – 13.45

Łukasz Kruczek

j. niemiecki

8a,b

środa

13.15 – 14.00

Łukasz Kruczek

muzyka

4b,c 5a,b

środa

14.00 – 14.45

Łukasz Kruczek

EDB

8a,b

czwartek

13.15 – 14.00

 

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

opublikowane: 15 cze 2020, 23:38 przez Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej   [ zaktualizowane 18 cze 2020, 22:37 ]

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 9.00 do 13.00.                     

Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych lub w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy.                                      

Rodzicom i uczniom przypominamy  zasady  zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminu:

1.   Zwrot podręczników następuje w kompletach.

2.   Należy usunąć foliowe okładki, jeśli książki są w nie oprawione.

3.   Wszelkie notatki zapisane ołówkiem należy wymazać.

4.   Należy zwrócić  uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia.

5.   Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

6.   Książki będą zwracane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki. Informacja o sali odbioru zostanie podana przez wychowawcę klasy  i umieszczona na drzwiach szkoły.

7.   Każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce.

8.   Komplet książek należy zapakować do reklamówki, a następnie przykleić metryczkę z imieniem, nazwiskiem, klasą, numerem telefonu rodzica lub adresem e-mail.

9.   Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

Bibliotekarz                                                                                                       Dyrektor Szkoły

mgr Wiesława Tarasek                                                                                        mgr Adam Urbanek

 

Harmonogram zwrotu podręczników:

 

Piątek 19.06.2020 r.

godz. 9.00 – 10.00   klasa VIII b (12 szt.)

godz. 10.00 – 11.00  klasa VIII a (12 szt.)

godz. 11.00- 12.00   klasa I b, III b

godz. 12.00 – 13.00  klasa III a

 

Poniedziałek 22.06.2020 r.     

godz. 9.00 – 10.00   klasa  IV a

godz. 10.00 – 11.00  klasa  VII b

godz. 11.00- 12.00    klasa VII a

godz. 12.00 – 13.00   klasa  IV c

 

Wtorek 23.06.2020 r.     

godz. 9.00 – 10.00   klasa  I a

godz. 10.00 – 11.00  klasa  VI a

godz. 11.00 – 12.00  klasa  VI c

godz. 12.00 – 13.00  klasa  III c

 

Środa 24.06.2020 r.     

godz. 10.00 – 11.00  klasa  II a

godz. 11.00  12.00  klasa  II b

godz. 12.00 – 13.00  klasa  II c

godz. 13.00 – 14.00  klasa IV b


Czwartek 25.06.2020 r.   

godz. 9.00 – 10.00   klasa  V a

godz. 10.00 – 11.00  klasa  V b

godz. 11.00  12.00  klasa VII c

godz. 13.00 – 14.00  klasa VI b

 

Podręczniki dla klas II, III, V, VI, VIII przyjmowane i składowane będą w klasie na najniższym poziomie (dawnej technicznej), podręczniki klas I, IV i VII odbierane i składowane będą w wyznaczonym miejscu w szatni.

 

1-10 of 1051